Vergunde zorgaanbieder voor mensen met een persoonsvolgend budget (PVB)

De Vijver is een zorgaanbieder die vergund is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dit betekent dat je bij De Vijver terecht kan voor het inkopen van ondersteuning en permanentie met je persoonsvolgend budget in voucher of in cash.

Wat bieden we?

Zoals je kan lezen op deze site biedt De Vijver ondersteuning bij het wonen, werken, vrijetijd en vorming. Deze ondersteuning kan één-op-één zijn (individueel) of vindt samen plaats met andere cliënten (collectief). 

Daarnaast kan je een beroep doen op permanentie als je zelfstandig woont of werkt. We bieden 3 types van permanentie:

  • Nabije permanentie: er is steeds iemand in de nabije omgeving (maximum wandelafstand 5 minuten) waarbij je onmiddellijk terecht kan met je vragen.
  • Oproepbare permanentie: je kan steeds iemand bellen en als het nodig is komt de persoon bij jou langs.
  • Bereikbare permanentie: je kan steeds iemand bellen die je telefonisch verder helpt.

Zowel lang- als kortdurend

Je kan langdurig gebruik maken van een pakket diensten van De Vijver of slechts deeltjes gebruiken voor een beperkte periode. Dit laatste geven we de naam flexizorg.

Om verder kennis te maken en een concrete offerte te krijgen: neem contact op met onze trajectbegeleiders.