Steunen

Bij De Vijver zijn we altijd op zoek naar (financiële) steun. Dit kan onder verschillende vormen : een algemene schenking of steun voor een project.

  • Bij een project zonder fiscaal attest stort je de middelen op de rekening van De Vijver vzw BE 96 2200 6909 0005 met vermelding van projectnaam en projectnummer (indien gekend).
  • Bij een project met fiscaal attest worden de middelen gestort op de rekeningnummer van Dorp Nr.2- Koningin Fabiola BE67 2200 6904 0087.

Hieronder komt binnenkort een overzicht van projecten.

Wij willen ons bestaande netwerk van bedrijven, organisaties en personen graag uitbreiden. Alle steun is immers meer dan welkom. Op deze manier willen wij een kwaliteitsvolle begeleiding kunnen blijven garanderen aan de ons toevertrouwde volwassenen met een beperking. Via sponsoring, sociale fondsen, knowhow of materiële inbreng kan jij de maatschappelijke uitstraling van je organisatie of bedrijf in de verf zetten, ten voordele van De Vijver vzw.

Wil je je handen uit de mouwen steken? Dat kan ook! Kijk even bij vrijwilligers.

Solidariteitsfonds "activiteitenwerking"

Cliënten betalen hun toegangsprijzen voor activiteiten zelf vanuit hun persoonlijk inkomen.
Voor veel van onze cliënten is dat inkomen heel laag en hiervan moeten zij ook reeds de gebruikelijke woon- en leefkosten betalen.
Hierdoor dreigen heel wat activiteiten voor onze cliënten niet meer betaalbaar te worden.
Daarom werd in december 2016 samen met de gebruikersraad beslist om een solidariteitsfonds "activiteitenwerking" op te richten. Dit fonds zal gefinancierd worden met acties van ouders en medewerkers en hopelijk ook vaak met giften. 

De middelen uit dit fonds worden toegewezen via onze trajectbegeleiders aan die cliënten die er nood aan hebben.

Giften zijn welkom op bovenstaande rekeningnummers, met vermelding van "solidariteitsfonds"