Woonbegeleider Tyrolerhof

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking.
Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 320-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor ongeveer  550 volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme.
Deze initiatieven worden binnenkort georganiseerd van uit drie ondersteunings- en zorgclusters.
De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze  organisatie  hecht  ook een groot belang aan continu verbeteren, deskundigheid en duurzaamheid.
We zetten overtuigd in op een innovatieve arbeidsorganisatie.
De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien.
De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.


Functie

Met het oog op een zo zelfstandig en gewoon mogelijk leven biedt de begeleider residentiële woonondersteuning aan volwassenen met autisme en/of een mentale beperking. Deze ondersteuning omvat de gevraagde zorg op maat in de volgende deeldomeinen: persoonlijke verzorging en hygiëne, ADL, mobiliteit, deelname aan het maatschappelijk leven, vrijetijd, sociale relaties, emotioneel welbevinden en psychische stabiliteit.
 

 • Je realiseert de nodige ondersteuning, verzorging en begeleiding op basis van de zorgvraag, behoeften en interesse van de cliënten en geldende afspraken.
 • Je hebt oog voor de totale persoon, zijn mogelijkheden en beperkingen (mentaal,  psychisch, fysiek, medisch, sociaal,…)
 • Je besteedt aandacht aan de materiële leef-, woon- en werkwereld van de cliënt en brengt hier orde en structuur in aan.
 • Je balanceert tussen kwetsbaarheid en uitdaging. Je hebt kennis/notie van zintuiglijke waarneming en prikkelgevoeligheid (angsten) of bent bereid om hier in bij te scholen.
 • Je werkt aan sociale vaardigheden: het onderhouden en oefenen ervan tijdens individuele en gemeenschappelijke activiteiten.
 • Je biedt ondersteuning van de communicatie variërend van schrijven tot verbale communicatie. Verbaliteit is echter een valkuil (grens kunnen-aankunnen bewaken)
 • Je kunt interacties sturen: 5 personen in een woning die vooral een individuele benadering nodig hebben. Interacties dienen duidelijk afgebakend te worden in tijd en ruimte.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een TSO3 diploma (A2) in de richting van jeugd- en gehandicaptenzorg of een bachelor in de richting van sociaal agogisch werk / orthopedagogie
 • Je hebt kennis en eventueel ervaring in de domeinen:  autisme en (psychische) problematieken zoals bijv. mentale beperking, verslavingen, psychose of bent bereid hierin een opleiding te volgen
 • Je kan het administratieve luik van de werking op een correcte en efficiënte wijze verzorgen: verslaggeving, financiële administratie, dagboek, computergebruik, netwerk en cliëntbespreking
 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en waarden van de organisatie
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wilt jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Je kunt samenwerken in teamverband, je bent zelfkritisch en staat open voor feedback
 • Je bent stressbestendig


Ons aanbod

 • Een tijdelijk contract van 6 maanden en voor 26, uur p/w met reële kans op verlenging. Met een zo snel mogelijke opstart.
 • Verloning volgens de barema's van PC 319.01, barema B2a of B2b
 • Extra toelagen voor zaterdag en zondagwerk, avonden en feestdagen

Info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: De heer Mounir Lalmi, teamcoach Tyrolerhof, tel 0499 51 30 78.

Interesse?

Richt je kandidatuur met CV en motivatiebrief met vermelding van het referentienummer: 2021-09 TYR aan mevrouw Callebaut Ashly, administratief medewerker HR, e-mail: solliciteren@devijvervzw.be .