voorbije vacatures

Uitgebreide functie omschrijving

Opdracht

Samen met  de werknemersvertegenwoordiging binnen het CBW  en directie borg je het welzijns- en veiligheidsbeleid van onze organisatie

Taken

 • Je werkt mee aan de veilige uitbouw van onze organisatie 
 • Je volgt de beleidsontwikkelingen binnen uw vakgebied op en speelt er pro-actief op in
 • Je geeft bijstand en advies inzake preventie-, welzijns- en veiligheidsbeleid
 • Je voert risicoanalyses uit, onderzoekt ongevallen, bewaakt de technische veiligheid, bewaakt het welzijn van medewerkers,…
 • Je analyseert klachten inzake welzijn en veiligheid van onze medewerkers en stelt de nodige verbeterpunten voor en zorgt eventueel voor de nodige opleidingen
 • Je zet acties op die preventief het psychische welzijn van onze medewerkers bevorderen
 • Je participeert aan- en bereidt de Comités voor Preventie en Bescherming voor
 • Je werkt actief mee aan de opmaak, implementatie en opvolging van globale preventie- en jaaractieplannen
 • Je werkt waar nodig  actief samen met collega voorzieningen

Functieprofiel

Kennis

 •  Je hebt  een achtergrond (uit studie of ervaring) in de volgende domeinen: veiligheids- en welzijnsbeleid
 •  Je behaalde een attest preventie adviseur niveau 2

Vaardigheden

 • Je kan vlot zelfstandig  en gestructureerd werken
 • Je analyseert problemen grondig en pakt ze gestructureerd aan
 • Sterke heldere, doelgerichte communicator ( schriftelijk en mondeling)
 • Sterke organisator, resultaatgericht en kunnen werken binnen deadlines
 • Diplomatisch onderhandelaar
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Constructief kritisch en loyaal
 • Je kiest bewust om samen met collega’s de organisatie doelstellingen te realiseren

Plaats in de organisatie

 • De preventie adviseur rapporteert  aan het CPBW en de directie.
 • heeft werkoverleg de directeur facilitaire diensten, kwaliteitscoördinator en algemeen directeur

Contract en verloning

 • Contract van onbepaalde duur
 • Prestatietijd: 19/38
 • Verloning volgens de normen en barema’s van het Vlaams Agentschap voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Diploma en andere vereisten

 • Bij voorkeur minimaal bachelor  opleiding 
 • Minimaal een attest van preventie adviseur niveau 2
 • Rijbewijs B

terug naar vacatures