Vacature: Activiteitenbegeleider afdeling De Zonnebloemen

Opdracht

Met het oog op een zo zelfstandig en gewoon mogelijk leven biedt de activiteitenbegeleider ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning omvat de gevraagde zorg op maat in de volgende deeldomeinen: werk en vorming en vrije tijd, maar daarnaast ook persoonlijke verzorging en hygiëne, ADL, mobiliteit, deelname aan het maatschappelijk leven, sociale relaties, emotioneel welbevinden en psychische stabiliteit. De Zonnebloemen is een dagcentrum dat ondersteuning op maat biedt aan 86 volwassen personen met een beperking. Het organiseert hiervoor diverse vormen van activiteiten zoals : tuinwerking , bakkerij, houtbewerking, handwerk, soepatelier, leefgroepwerking, sport, vorming, …

Taken

1. Opvangen van de CLIËNTEN in groep, volgens de VISIE van De Vijver en het dagcentrum  

 • Dagelijkse zorg
 • Groepsdynamiek bewaken
 • Uitvoeren van hulp- en dienstverleningsplan
 • Communicatie met de thuissituatie

2. Organisatie van de GROEP

 • Opmaken van een jaarplanning
 • Opstellen en uitvoeren activiteitenprogramma
 • Doelgerichte zorg voor de materiële omgeving
 • Dossiervorming

​3. Individuele begeleiding van de cliënt in zijn SOCIAAL NETWERK

 • Opstellen en uitvoeren van het hulp- en dienstverleningsplan
 • Specifieke zorg
 • Signaalfunctie
 • Ambulante dienstverlening
 • Mentorschap

4.  Goed TEAMLID zijn in de ORGANISATIE

 • Actief deelnemen aan vergaderingen: voorbereiden/verslag maken/lezen
 • Informatieoverdracht
 • Communiceren en overleggen
 • Stagebegeleiding

Functieprofiel

1. Kennis

 • Je bezit de nodige kennis betreffende het ondersteunen van volwassenen met een beperking

2. Vaardigheden

 • Je kan heel goed autonoom werken maar je bent tegelijkertijd een echte teamspeler
 • Je bent sociaal vaardig en communicatief
 • Je bent heel discreet en kan confidentieel handelen
 • Je bent flexibel en stress bestendig

3. Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en waarden van de organisatie
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Constructief kritisch

Relaties met andere functies

 • Je werkt samen met
 • Je kan beroep doen op
 • Je wordt rechtstreeks ondersteund door

Diploma's en andere vereisten

 • Je hebt minimaal een A2 diploma in de menswetenschappen
 • Ervaring in het werken met volwassen personen met een beperking
 • Rijbewijs B (niet noodzakelijk, maar pluspunt )

Aanbod

 • Een  contract van 75%, voor minstens 6 maanden
 • Verloning volgens de normen en barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Werkplaats in Deurne, bereikbaar met openbaar vervoer
 • De Vijver werkt aan mobiliteit voor medewerkers en cliënten
 • De Vijver positioneert zich actief in het nieuwe zorglandschap
 • Vorming en opleiding 

Solliciteren

 • Stuur motivatiebrief en cv naar solliciteren@devijvervzw.be
 • Solliciteren kan tot 5 maart 2018
 • Meer info op tel: 03 360 98 00, vraag naar Ann Bosmans