Teamcoach Drakenhof

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 320-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor ongeveer 550 volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. Deze initiatieven worden binnenkort georganiseerd van uit drie ondersteunings- en zorgclusters. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze organisatie hecht ook een groot belang aan continu verbeteren, deskundigheid en duurzaamheid. We zetten overtuigd in op een innovatieve arbeidsorganisatie. De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien.

De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.


Opdracht

Coachen, motiveren, inspireren en stimuleren van uw teamleden om de operationele doelstellingen van het team te bereiken en dit in een aangename en motiverende werkomgeving en ook zorgen voor informatiedoorstroming in uw team en binnen de Vijver.

Plaats in de organisatie

Je rapporteert aan de verantwoordelijke van cluster 1.

Taken

 • Continu motiveren, inspireren, stimuleren en coachen van de individuele teamleden en het team De vaardigheden van de teamleden optimaal benutten en verder ontwikkelen
 • Het team en de teamleden begeleiden naar een hoger niveau van functioneren
 • Met de juiste competenties en in een optimaal werkklimaat de zelfsturende capaciteit van het team bevorderen
 • Opmaken van operationele doelstellingen en/of taken (zowel voor het individu als voor het team) in lijn met het beleid
 • Het team en de individuele teamleden duidelijk maken wat van hen verwacht wordt
 • Een kader aanreiken waarbinnen het team moet werken 
 • Faciliteren van de planning en organisatie van het team
 • Verzekeren dat het team een efficiënte en continue dienstverlening aanbied 
 • (Laten) Monitoren van de werkzaamheden van het team
 • Feedback geven aan het team over de stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen
 • Initiëren van bijsturing
 • De realisatie van doelstellingen, taken en projecten garanderen 
 • Inschatten van de nodige middelen voor het team
 • Na toewijzing beheren van de middelen
 • Verzekeren dat de beschikbare middelen optimaal worden ingezet en verantwoord in functie van de noden 
 • Rapporteren over de werking en de behaalde resultaten
 • Het management een inzicht te geven in werking van het team en de resultaten 
 • Informatie in alle richtingen laten doorstromen
 • Het team de informatie bezorgen die nodig is voor de eigen werking
 • Het management informatie geven over wat er leeft op de werkvloer
 • De teamleden op de hoogte brengen over genomen beslissingen 
 • Meewerken aan projecten
 • Meewerken in het team
 • Vanuitde eigen praktijk, input leveren in verbeterings-en veranderingstrajecten
 • Bijdragen aan de doelstellingen en/of resultaten van het team of het project

Functieprofiel

Kennis

 • Kennis inzake leidinggeven of coachen
 • Minimaal bachelor of graduaat orthopedagogie of aanverwant diploma
 • Minimum 5 jaar ervaring in het werkveld en 2 jaar ervaring met leiding geven en/ of coachen
 • Computerkennis (tekstverwerking, rekenbladen) hebben en de interne toepassingen / programma’s leren en kunnen gebruiken
 • Rijbewijs B
 • Bijkomende kennis inzake ondersteunen van mensen met gedrags-en emotionele problemen en psychische kwetsbaarheid (SEO, nieuwe autoriteit,...)
 • Ruime bijkomende kennis autisme
 • Pluspunt ervaring binnen een coachopdracht met de doelgroep van uw cluster

Vaardigheden

 • Je kan kennis delen en zorgt ervoor dat kennis binnen jouw team geborgd blijft
 • Je houdt van een ruim en gevarieerd takenpakket
 • Je bent sterk in het omgaan met veel mensen ( cliënten, teamleden, netwerk van cliënten, collega’s uit andere diensten...)
 • Je werkt verbindend
 • Je werkt dialoog gestuurd en kan goed feedback geven en krijgen
 • Je kan mensen laten groeien
 • Je kan omgaan met agressie

Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Je bent constructief en loyaal
 • Je kiest bewust om samen met collega’s organisatiedoelstellingen te realiseren

Diploma en anderde vereisten

 • Je beschikt minimaal over een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie

Verloning en voorwaarden

50% volgens barema B1b en 50% volgens barema B1a-bis

Info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Geert Janssens, cluster coördinator zuid, tel 0492 22 95 41.

Sollicitatieprocedure

Bezorg je CV en motivatiebrief met vermelding van de code 2021-03 TDR aan mevrouw Callebaut Ashly, administratief medewerker HR, solliciteren@devijvervzw.be