Teamcoach De Zonnebloemen/ cluster 2

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking. In De Vijver vzw werken we met een 320-tal medewerkers. Samen voorzien we voor een 550-tal volwassenen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsdiensten. Deze initiatieven worden binnenkort georganiseerd van uit drie ondersteunings- en zorgclusters. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. We hechten een groot belang aan continu verbeteren en we gaan voor deskundigheid en duurzaamheid. We zetten overtuigd in op een innovatieve arbeidsorganisatie.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien. De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

Samen met je team bouw je aan een ruime waaier van dagbestedingsactiviteiten voor cliënten. Bij jullie kunnen groepen cliënten in een bakkerij, een grote moestuin, een artistiek atelier, … aan de slag. Jullie zetten ook nog tal van andere activiteiten op het programma zoals vorming, sport, uitstappen, …

Wenst een cliënt werk te maken van (onbezoldigd) werk? Dan vinden jullie samen een antwoord in bijvoorbeeld begeleid werk, enclavewerk of vrijwilligerswerk.

De Zonnebloemen in Deurne Noord is reeds jarenlang de vaste stek. Dit gebouw werd onlangs gerenoveerd en blijft jullie uitvalsbasis. Dit houdt jullie niet tegen om ook op andere locaties om ‘dagbesteding’ in samenwerking met andere partners een ruimere en meer gevarieerde invulling te geven. Jullie spelen (pro-)actief in op de vraag van de cliënt. Daarom zijn jullie echte (sociale) ondernemers.

In jullie werking kiezen jullie er uitdrukkelijk voor om samen te werken met vrijwilligers, buurtbewoners, stagiairs en het netwerk van cliënten.

Je opdracht als teamcoach

 • Jij coacht, motiveert, inspireert en stimuleert je teamleden om de doelstellingen van het team te bereiken.
 • Je werkt samen en overlegt met je collega – teamcoach en je zorgt voor informatiedoorstroming in je team en in De Vijver.
 • Spreekt dit alles je aan? Laat dan weten hoe je binnen het profiel past en waar je kansen en uitdagingen ziet.

Je profiel

 • Wij zoeken een enthousiaste, dynamische  collega.
 • Je kan je kennis en know-how over handicapspecifieke (dag)ondersteuning verbinden met de missie van onze organisatie.
 • Je  hebt  bij voorkeur  al enige ervaring met het uitbouwen van dagbestedings-, vormings- of vrijetijdsinitiatieven en/of in een social-profit organisatie.
 • Van continu verbeteren, af en toe pionieren en krijg je energie. Samenwerken met collega’s, cliënten en andere betrokkenen en het in de omzetten van onze missie en visie naar de praktijk vind je een aantrekkelijke uitdaging.

Ons aanbod

 • Een uitdagende, betekenisvolle  en gevarieerde functie in een mensgerichte en vooruitstrevende organisatie in volle verandering.
 • Mogelijkheden om te blijven groeien.
 • Als je mee met ons  kiest voor duurzame mobiliteit dan belonen we dit.
 • Een contract van onbepaalde duur,  38u/week  met een competitief verloningspakket (barema’s van het PC 319.01 – groepschef)
 • Je werkt hoofdzakelijk overdag op weekdagen. Er is occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Je maakt deel uit van het team dat de organisatie-permanentie waarneemt via een beurtrol

Sollicitatie procedure

Je stuurt jouw CV en motivatiebrief ter attentie van Katrien Kúti voor 14 mei 2021 naar solliciteren@devijvervzw.be , vermeld code: “2021-04 CL2 tc
Indien je op basis van CV en brief wordt geselecteerd, volgt er een online (kennismakings)gesprek tussen 14 mei en 20 mei.
Als dit positief was, dan word je uitgenodigd voor een assessment op 21 mei 2021.
We wensen je alvast veel succes!