De Vijver tekent in op de Green Deal Duurzame Zorg

15 mrt

De Vijver heeft haar deelname bevestigd aan de Green Deal Duurzame Zorg, een initiatief van de Vlaamse Overheid dat loopt van 15 maart 2023 tot 31 december 2026.

Ons engagement concentreert zich voornamelijk op twee punten: bijdragen aan een gezonde, natuurlijke omgeving en investeren in een gezonde, duurzame infrastructuur.

Wat betreft de bijdrage aan een gezonde en natuurlijke omgeving engageren we ons als De Vijver om therapeutische groene zones te creëren door te investeren in onze verschillende tuinen. Met de aanleg of aanpassing van onze tuinen, willen we de kwaliteit van leven van onze cliënten vergroten. Met dit engagement gaan we ook verharding tegen, een efficiënte maatregel om de klimaatopwarming een halt toe te roepen.

Ook investeren in een gezonde en duurzame infrastructuur staat hoog op onze prioriteitenlijst. Bij de renovaties en bouwwerken, die we realiseren dankzij onze overkoepelende organisatie Dorp nr. 2 Koningin Fabiola, zetten we in op energiebesparende maatregelen en eigen productie van hernieuwbare energie. De besparingen die we realiseren helpen ons om betaalbare zorg en ondersteuning voor onze cliënten te realiseren, zijn ecologisch gunstig en kaderen in de efficiënte en zuinige inzet van maatschappelijke middelen.

Qua duurzame mobiliteit heeft De Vijver al een mooi parcours afgelegd. Zo worden medewerkers en cliënten gesensibiliseerd om te kiezen voor alternatieve vervoersmethoden en –middelen. Onze verschillende afdelingen liggen op goed bereikbare plekken voor het openbaar vervoer. Waar mogelijk worden afdelingen gecentraliseerd. Zo worden vanaf april 2023 een aantal diensten van De Vijver gecentraliseerd op Bosuil 138, met de toepasselijke naam ‘De Central’.

Geschreven door pr devijver op woensdag 15 maart 2023 in de categorie De Vijver.