Hoe het allemaal begon

Het begon met corona – hoe kan het ook anders in 2020.  We hadden nood aan een project dat in tijden van corona op een slimme manier zou zorgen voor verbinding. Een project dat de afstanden gecreëerd door corona, voor een flink stuk zou dichtrijden.

Eerste mijlpaal. Het project dat we samen met De Rivier indienden bij de Koning Boudewijnstichting werd goedgekeurd. Dat betekende dat er centen in het laatje kwamen om onze 'verbindingsbus' uit te rollen. We zagen het al helemaal voor ons: een bus als een bezige bij, een bus die verschillende rollen opneemt die allemaal te maken hebben met verbinding, een bus die onze cliënten blij maakt, en vooral ook een project van verbinding waarin onze cliënten de hoofdrol spelen.

Belangrijke stappen.  Een werkgroep zette vervolgens het nog prille project op de rails. Er werd een bus gekocht. Er werden functies bedacht voor de bus: eten brengen (iedereen eet graag), knuffels ronddragen (er is veel huidhonger sinds corona), radio maken (geen betere manier om inspirerend en veilig verbinding te maken), bijleren (want ja, hoe maak je nu eigenlijk radio?).

En dan kreeg onze bus een eigen look. lees hier verder