Samenwerken

Versterkt door

Dorp nr 2 koningin Fabiola

De Vijver vzw is een realisatie van Dorp Nr 2 Koningin Fabiola. Deze is de overkoepelende vzw van De Vijver en ACG. Op de pagina's "Ontdek De Vijver" vindt u meer info.

Samenwerken

De Rivier

Oudervereniging De Rivier vzw brengt ouders, familieleden en bewindvoerders van de cliënten van de voorzieningen van De Vijver samen.
De Rivier slaat een brug tussen de vier partijen die van heel dicht en van verder bij het welzijn van de cliënten betrokken zijn:

  • de ouders en familie
  • de begeleiders en het personeel
  • de directie van de Vijver vzw
  • de overheid

De naam van onze vzw, de riVIER, verwijst ook naar die 4 betrokken partijen.

Buurtwerk

Dinamo en Het Pleintje zijn twee buurtwerkingen waarmee wij samenwerken. Je kan er mensen ontmoeten bij een kop koffie, je kan er deelnemen aan tal van vormende, ontspannende en culturele activiteiten, je kan er genieten van een buurtmaaltijd, ... 

Begin 2017 werd deze samenwerking in beeld gebracht, het resultaat ervan vind je hier.

ONDO

Met Ondo werken we samen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Meer info over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp vind je op de site van het VAPH.

Kadodder

Met Kadodder werken we samen voor opvoedingsondersteuning.

Multiversum

Bij Multiversum vinden een aantal van onze cliënten een tijdelijke time-out.

Slim naar Antwerpen

De Vijver is partner van Slim naar Antwerpen.

Erkend en/of vergund door

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De Vijver vzw is een erkende (ZRG043.206) en vergunde (ZA043.1653) zorgaanbieder door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Op de website van het VAPH vind je onder andere meer info over de persoonsvolgende financiering (PVF)

Vlaams agentschap OPGROEIEN

Opgroeien bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Meer info op de website.

Uitbreiding van ons netwerk

Wij willen ons bestaande netwerk van bedrijven, organisaties en personen graag uitbreiden. Alle steun is immers meer dan welkom. Op deze manier willen wij een kwaliteitsvolle begeleiding kunnen blijven garanderen aan de ons toevertrouwde volwassenen met een beperking. Via sponsoring, sociale fondsen, knowhow of materiële inbreng kan jij de maatschappelijke uitstraling van je organisatie of bedrijf in de verf zetten, ten voordele van De Vijver vzw.

Wil je je handen uit de mouwen steken? Dat kan ook! Kijk even bij vrijwilligers.