Wat is De Vijver?

 

De Vijver is een organisatie in Deurne (Antwerpen) die meer dan 40 jaar ervaring bundelt in het begeleiden van mensen met een beperking bij hun wonen, werken, vrijetijd en vorming. Ze brengt de tradities samen van De Bosuil, De Zonnebloemen, De Lelie, De Stapsteen en De Hoeve (lees meer bij Korte historiek).

We zijn er trots op dat onze medewerkers zich steeds laten uitdagen door jouw vragen. Zo ontwikkelden ze in de loop der jaren heel wat deskundigheid vooral op het vlak van de begeleiding en ondersteuning van volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Heel eigen aan De Vijver is dat het water er nooit stilstaat: nieuwe vragen dwingen ons steeds tot het creatief zoeken naar nieuwe antwoorden.

Zo ontstond onder andere ons project opvoedingsondersteuning voor cliënten met een beperking die zelf kinderen hebben en ons project thuisondersteuning voor gezinnen met een gezinslid met autisme.

De nood aan verbinding met de wijken waar we werken en het ondersteunen van cliënten met complexe noden staan momenteel hoog op onze agenda.

Wij zijn vergund en erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De Vijver is een organisatie waar je terecht kan voor de besteding van je persoonsvolgend budget, je basisondersteuningsbudget en rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor meer informatie hierover zie links het menu.