Onze droom

Droom van De Vijver

De persoon met een beperking staat centraal.
Zijn droom is onze leidraad.
Hij is in balans met zichzelf en maakt eigen keuzes.
Hij heeft zijn eigen plek in de samenleving.

Kernopdrachten van De Vijver

  • Vertrekkend vanuit hun kracht ondersteunen wij jongeren en volwassenen met een beperking in de realisatie van hun droom
  • Wij werken samen met hun netwerk en met alle partners die deze opdracht mee kunnen realiseren.

Waarden van De Vijver

Respectvol

We gaan respectvol om met elkaar en laten iedereen in zijn waarde. Iedereen is fundamenteel evenwaardig. Elke interactie vertrekt vanuit een waarderende houding.

Samenwerkend

We gaan samen met alle betrokkenen op pad als partners. Alle betrokkenen nemen verantwoordelijkheid, elk binnen eigen mogelijkheden. Verbondenheid draagt de samenwerking.

Krachtgericht

Wij werken vanuit de kracht die ieder persoon bezit om vorm te geven aan zijn leven. Alle mensen kunnen leren om hun positieve kracht te ontdekken en in te zetten. Iedereen heeft recht op de gepaste ruimte en steun om te kunnen leren en groeien.

Dialooggestuurd

Wij sturen alle interacties, zowel interne als externe, via dialoog. Wij kiezen voor een dialogisch evenwicht tussen aanbodgericht en vraaggestuurd werken.

Deskundig

Wij spreken elkaar aan op deskundigheid en kwaliteit.

Open

Wij kiezen voor een open en transparante organisatie. Open communicatie en integriteit vormen de basis voor onderling vertrouwen. Wij staan open voor de eigenheid en de diversiteit van mensen en hun visie.

Duurzaam

Wij gaan duurzaam om met mensen en middelen.