Korte historiek

Wat we vandaag doen, is geworteld in een rijk verleden en is de basis voor de toekomst. Verleden en toekomst geven richting aan wat we vandaag doen. Duik je even mee in ons verleden en waag je samen met ons de sprong in de toekomst?

1963

In Deurne werd de beschutte werkplaats ‘Arbeidscentrum voor Gehandicapten’ (A.C.G.) opgericht.

1965

A.C.G. kreeg de bescherming van Koningin Fabiola en de overkoepelende vzw Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola werd opgericht.

Gaandeweg stelde men vast dat er voor de personen die in het ACG werkten geen aangepaste woonvorm was. Zij verbleven vaak onterecht in een bejaardentehuis of in de psychiatrie.

1972

Daarom richtte Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola in 1972 het gezinsvervangend tehuis “De Bosuil” op. In het Tehuis konden 30 personen met een handicap wonen.

 

In de beschutte werkplaats ACG ervaarde men dat er nood was aan een aangepaste dagopvang voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap die niet, of niet langer, terecht konden in een beschermd werkmilieu. Het Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola besloot een dagcentrum te openen.

1980

Op 16 juni 1980 ging de werking van het dagcentrum "De Zonnebloemen" van start met een erkenning voor 30 cliënten.

1990

Ondertussen werd in 1987 het “Fonds Begeleid Wonen” opgericht door ouders die deel uitmaakten van de toenmalige Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten. In 1990 werd er gestart met ambulante begeleiding van personen met een verstandelijke beperking.

1990

Als antwoord op de vraag naar wonen voor cliënten van het dagcentrum startte “De Lelie” op. Een woonsetting voor volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking. Meerdere bewoners hebben bijkomend ondersteuning nodig omwille van motorische, fysieke, zintuiglijke, psychische of gedragsmatige zorgvragen. De Lelie startte voor 30 cliënten en werd 20 jaar later uitgebreid zodat er nu 41 cliënten kunnen wonen.

1999

In 1999 startte “De Hoeve”, een initiatief dat een antwoord wilde zijn op de nood aan specifieke opvang van volwassenen met autisme. Dorp Nr.2 Koningin Fabiola en vzw Auticura (een groep van ouders en professionelen die ijverden voor specifieke voorzieningen en diensten voor personen met autisme) sloegen hiervoor de handen in elkaar en er startte een woonsetting voor 20 en dagbesteding voor 10 cliënten. Doorheen de jaren is De Hoeve verder uitgebreid met afdeling "De Vunder" waar cliënten ook mobiel worden begeleid. Sinds 2014 zijn er nog 50 extra woonplaatsen bijgekomen, nu gekend als "Tyrolerhof" en "Drakenhof".

2005

Na een woonwensenonderzoek in De Bosuil worden Het Hoekhuis en Het Rijhuis (2 appartementsgebouwen met telkens 8 appartementen) gebouwd en verhuizen er 15 cliënten van De Bosuil.

2006

In 2006 veranderde “Fonds begeleid wonen” haar naam in “De Stapsteen” en kwam mee onder de koepel van Dorp nr.2 Koningin Fabiola.

2010

In 2010 wordt De Bosuil ‘vernieuwbouwd’. Er komen 21 studio’s en 2 logeerkamers. Het accent ligt op zo veel mogelijk individuele ruimte.

2012

Bosuil 125, een appartementsgebouw met 8 appartementen, opent de deuren voor cliënten die zelfstandig willen wonen, maar de extra omkadering of nabijheid van begeleiding nodig hebben.

2013

Vanaf 1 januari 2013  vormen De Bosuil, De Zonnebloemen, De Lelie, De Stapsteen en De Hoeve samen “De Vijver vzw”, onder de koepel van Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola.

2015

We zetten in op het versterken en verruimen van het netwerk van cliënten. Om de samenwerking in de buurt een boost te geven zetten we gedurende enkele jaren 2  medewerkers in om bruggen te bouwen tussen De Vijver en Dinamo (Deurne Noord) en ’t Pleintje (Deurne Zuid).

Deze traditie wordt nu verder gezet door onze buurtvervlechter.

2018

Een medewerker van De Vijver werkt vanuit het wijkteam van het CAW Deurne. Op deze manier kiezen we voor een meer wijk- en buurtgerichte werking. We willen zo ook onze handicapspecifieke kennis en know-how vlotter toegankelijk maken in de eerstelijns hulpverlening.

2019

Bosuil 118, een gebouw met 8 studio’s / appartementen wordt gerenoveerd en opnieuw geopend. Bosuil 118 is er voor wie zelfstandig wil wonen en ondersteuning en omkadering op maat wenst. Er wordt ingezet op goede buur zijn voor elkaar en er wordt voor gezorgd dat bewoners elkaar kennen. De ondersteuning van alle cliënten komt vanuit het team van De Stapsteen.

2020

Het aantal cliënten van De Zonnebloemen groeide doorheen de jaren. Na het verhuizen van de administratieve diensten en een grondige renovatie opent De Zonnebloemen opnieuw de deuren. De Zonnebloemen is klaar voor de toekomst!

2020

Online hulpverlening … in 2019 beslisten we dit uit te bouwen. En toen kwam … en zetten we samen met cliënten onze eerste stappen naar ‘begeleiding op afstand’, beeldbellen, chat, …

De weg van online hulpverlening bewandelen we zeker en vast nog verder.