Erkende aanbieder van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

De Vijver is een zorgaanbieder die rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) biedt. Hiervoor is De Vijver erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Deze hulpverlening is laagdrempelig: dit betekent dat je hier geen goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor nodig hebt.

Wanneer is dit iets voor jou?

Als de ondersteuning die je nodig hebt beperkt is in tijd of als je langdurige maar beperkte ondersteuning nodig hebt.

Ondersteuning binnen rechtstreeks toegankelijke hulp kan op verschillende manieren. We beschrijven het even kort en geven ook aan welke naam deze ondersteuning officieel krijgt. Dit is handig als je via de link op de site van het VAPH wil uitzoeken hoeveel ondersteuning je op jaarbasis kan krijgen en wat het kost.

  • Individuele begeleiding via gesprekken bij jou thuis, op je werkplek of elders: dit is mobiele begeleiding. Eén mobiele begeleiding duurt 1 en maximaal 2 uur.
  • Individuele begeleiding via gesprekken in De Vijver: dit is ambulante begeleiding. Eén mobiele begeleiding duurt minstens 1 en maximaal 2 uur.
  • Deelname aan werk- en vrijetijdsactiviteiten in één van onze activiteitencentra of inschrijven op onze activiteitenwerkingen. Dit is dagopvang.
  • Deelname aan vormingsactiviteiten. Dit is dagopvang (groepsbegeleiding).
  • Of logeren in één van onze huizen. Dit beschrijft men in aantal nachten verblijf.


Wil je graag meer weten: bel naar 0490/ 44 61 82 of mail naar rechtstreeks.toegankelijke@gmail.com

De Vijver organiseert de rechtstreeks toegankelijke hulp in samenwerking met Ondo vzw.