TWIST in de startblokken

Twist gaat van start

Na een aanloopperiode waarin de teamleden van Twist elkaar beter leerden kennen, expertise opdeden in gelijkaardige voorzieningen voor adolescenten en hun kennis over de nieuwe doelgroep met elkaar deelden, was het afgelopen week eindelijk zover.

Het hele Twist-team, samen met ICT en techniek, zette een sprintje in naar 11 januari, de dag waarop de deuren van Twist officieel openzwaaiden. We wensen het team een fijne opstart van dit fantastische nieuwe project. Dat Twist het keerpunt mag worden in het leven van heel wat jongeren, zodat ze hun leven weer in handen kunnen nemen.

Voor wie het nog niet weet: TWIST is een veilig verblijf voor adolescente meisjes met een licht verstandelijke beperking en bijkomende ontwikkelingsproblemen, zoals autisme of een hechtingsstoornis. Samen met deze jongeren zoeken we uit wat wél voor hen werkt om zich goed te voelen en om terug hun plaats te vinden in de samenleving.