TWIST in de startblokken

Met trots stellen we voor: TWIST!

Dit jaar start De Vijver met een nieuw project in Borsbeek, op de site Tyrolerhof. TWIST is een project voor adolescente meisjes met een licht verstandelijke beperking en bijkomende ontwikkelingsproblemen, zoals autisme of een hechtingsstoornis. Omdat deze jongvolwassenen het moeilijk hebben om zich voldoende veilig te voelen, stellen ze vaak grensoverschrijdend gedrag.

Met TWIST bieden we een veilig verblijf aan waar deze jongeren op adem kunnen komen. Samen met hen zoeken we uit wat wél voor hen werkt om zich goed te voelen en om terug hun plaats te vinden in de samenleving.

We werken vanuit een individuele kijk op de jongere. Elke jongere heeft haar eigen studio van waaruit haar leven vertrekt. Waar mogelijk sluiten de jongeren aan bij de groep, of gaan ze naar buiten voor school of dagbesteding. We volgen hierbij het tempo van de jongeren en stemmen voortdurend af op wat er op dat moment mogelijk is. 

Vanwaar de naam ‘Twist’?

  • Het project dat we aanbieden is een keerpunt in het leven van de jongere
  • Jongeren geven hun eigen ‘draai’ aan het traject, en nemen zo een stuk regie in eigen handen
  • TWIST klinkt pittig, en dat willen we ook zijn: krachtig en eigenzinnig, net zoals de jongeren die we begeleiden. Er is daarnaast ook ruimte om dingen uit te proberen, om te leren met vallen en opstaan.
  • TWIST is ook: we doen het anders dan voorheen, en durven loslaten wat niet werkt.

Waar staan we?

Sinds 22 augustus is het begeleidingsteam van TWIST officieel van start gegaan. Tot eind oktober loopt de voorbereidende fase van het team. De teamleden leren elkaar beter kennen, doen expertise op in gelijkaardige voorzieningen voor adolescenten, en delen hun kennis over de doelgroep met elkaar. 

De eerste jongeren worden verwacht vanaf november 2022, om in januari 2023 te evolueren naar een volledige bezetting van 6 adolescente meisjes.