Solidariteitsfonds

Cliënten betalen hun toegangsprijzen voor activiteiten zelf vanuit hun persoonlijk inkomen.
Voor veel van onze cliënten is dat inkomen heel laag en hiervan moeten zij ook reeds de gebruikelijke woon- en leefkosten betalen.
Hierdoor dreigen heel wat activiteiten voor onze cliënten niet meer betaalbaar te worden.
Daarom werd in december 2016 samen met het collectief overleg beslist om een solidariteitsfonds "activiteitenwerking" op te richten. Dit fonds zal gefinancierd worden met acties van ouders en medewerkers en hopelijk ook vaak met giften. 

De middelen uit dit fonds worden toegewezen via onze trajectbegeleiders aan die cliënten die er nood aan hebben. Giften zijn welkom op het rekeningnummer van De Vijver vzw: BE 96 2200 6909 0005, met vermelding van "solidariteitsfonds". Voor giften vanaf 40 euro kan een fiscaal attest worden afgeleverd.  Gelieve bij de storting “Fiscaal attest” te vermelden.