Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - project 3: Vijvervallei Vakantieland

Vakantie doet deugd, zorgt voor nieuwe en verrijkende ervaringen, doet grenzen verleggen, geeft kracht om in het gewone verder te gaan, ...

Mantelzorgers die dagelijks zorg dragen voor een persoon met een beperking willen met een gerust hart op vakantie. Maar vakantie voor zoon/dochter, broer of zus organiseren is vaak een zorg extra. Er is nood aan een vakantie op maat zodat er volop genoten kan worden. Wie zorgt er mee dat ongebaande wegen begaanbaar worden?

Er zijn vakantieplekbieders (air/B&B's, ho(s)tels, gastgezinnen) die hun infrastructuur ter beschikking willen stellen, maar niet de volle verantwoordelijkheid voor de persoon met (een vermoeden van) beperking kunnen of willen dragen. Een andere mogelijkheid zijn gastgezinnen (gezinsondersteunende pleegzorg). Pleegzorg Provincie Antwerpen (PPA) geeft echter aan dat er heel weinig kandidaat gastgezinnen zijn omdat het weinig gekend is.

Dit project wil voor meer vakantie zorgen door elkaar te versterken! Meer vakantie voor alle partijen.

Dit zijn de kansen: 

  • Aan vakantieplekbieders vorming en ondersteuning bieden zodat de persoon met (een vermoeden van) een beperking bij hen terechtkan. Tijdens de vakantie wordt er daadwerkelijk ondersteuning op maat van de persoon met een beperking én de vakantieplekbieder gegeven.
  • We bundelen kennis en expertise van PPA op het gebied van werving en selectie mét het buurtnetwerk van De Vijver.
  • De diensten van De Vijver zijn nabij. Tijdens de vakantie van de persoon met een beperking wordt het zo gedeelde zorg. Zo ligt de drempel voor vakantieplekbieders lager en zorgen we voor een meer diverse waaier aan vakanties.

Voor vragen: mail naar welkom@devijvervzw.be met vermelding RTH-pilootproject Vakantie of neem een kijkje op www.devijvervzw.be