Woonbegeleider de Lelie

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking.

Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 320-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor ongeveer 550 volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme.

Deze initiatieven worden binnenkort georganiseerd van uit drie ondersteunings- en zorgclusters.

De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze organisatie hecht ook een groot belang aan continu verbeteren, deskundigheid en duurzaamheid.

We zetten overtuigd in op een innovatieve arbeidsorganisatie.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien. De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

Functie

 • Je realiseert de nodige ondersteuning, verzorging en begeleiding op basis van de zorgvraag, behoeften en interesse van de cliënten en geldende afspraken. Je geeft uitvoering aan het zorgplan.
 • Je hebt oog voor de totale persoon, zijn mogelijkheden en beperkingen (mentaal, psychisch, fysiek, medisch, sociaal,…).
 • Je streeft naar een evenwicht tussen het benaderen van bewoners als individu en het begeleiden van de groep.
 • Je besteedt aandacht aan de materiële leef-, woon- en werkwereld van de cliënt.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma (A1) orthopedagogie, TSO3 diploma (A2) in de richting jeugd- en gehandicaptenzorg (A2) of een secundair diploma in de richting van personenzorg.
 • Kennis en ervaring in de domeinen: verzorging, ouderenzorg, dementie, agressie, psychi(atri)sche zorgen zijn een meerwaarde.
 • Je k an het administratieve luik van de werking op een correcte en efficiënte wijze verzorgen: verslaggeving, financiële administratie, dagboek, computergebruik, netwerk en cliëntbespreking.
 • Je kan een huishouden runnen.
 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en waarden van de organisatie.
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk.
 • Je hebt een open en respectvolle houding voor de individuele doelen van cliënten en wil een optimale groei van cliënten bevorderen.
 • Je wilt jezelf steeds verder ontwikkelen.
 • Je kunt goed samenwerken in teamverband, binnen het multidisciplinaire gegeven en met belangrijke anderen op basis van een open, eerlijke en constructieve communicatie.
 • Je bent bereid de eigen persoon (persoonlijkheid, levenservaring, talenten, werk-
 • punten,…) als basis te zien voor je functioneren in het werkveld en blijvend bereid zijn de eigen persoon in vraag te stellen als basis voor blijvende groei (zelfreflectie).
 • Je bent stipt.
 • Je bent flexibel! 

Ons aanbod

 • Contracten van bepaalde duur voor 22,6 tot 30,4 uur per week
 • vervanging ziekte.
 • kan ook als JOB voor STUDENTEN
 • Opstart: zo snel mogelijk.
 • Verloning volgens de barema's van PC 319.01.
 • Extra toelagen voor zaterdag en zondagwerk, avonden en feestdagen.
 • Een dynamische werkomgeving.
 • Ruimte voor groei en ontwikkeling.
 • Wie met de fiets komt, wordt beloond

Meer info?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: mevrouw Veronic Vos of Nele van Hoof, teamcoach de Lelie, tel 0491 90 49 47.

Interesse?

Richt je kandidatuur met CV en motivatiebrief met vermelding van de code: 2021-08 DL beg naar solliciteren::@devijvervzw.be