Trajectbegeleider

1 OPDRACHT

Je bent verantwoordelijk voor het onthaal van (kandidaat)-cliënten. In samenspraak met de cliënt en zijn netwerk teken je flexibele ondersteuningstrajecten uit en gaat je actief op zoek naar partners binnen en buiten de organisatie om deze ondersteuning te realiseren. Je invalshoek is steeds het cliëntperspectief. Als trajectbegeleider volg je het traject van de cliënt vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat de dienstverlening beëindigd wordt, dit vanuit een rol als procesbegeleider en niet als uitvoerder van de hulpverlening.

2 PLAATS IN DE ORGANISATIE

Je rapporteert aan de clusterdirecteur.

3 KERNTAKEN EN ROLLEN

Voor nieuwe cliënten:

 • Kerntaak: vast lid van het aanmeldteam. Je neemt deel aan de onthaalpermanentie.
  • Je ontvangt nieuwe kandidaten.
  • Je verschaft informatie over wat De Vijver kan bieden en brengt de ondersteuningsvraag en -middelen in kaart.
  • Je geeft de aanmelding door aan de desbetreffende startteams.
  • Je verwijst door of zet samenwerking op waar nodig.
  • Je archiveert nieuwe aanmeldingen die een onmiddellijk antwoord vragen dat niet kan geboden worden.
 • Kerntaak: vast lid van het startteam binnen de cluster
  • Je maakt mee het begeleidingsvoorstel op.
  • Je vertaalt deze in een offerte. 
  • Je bespreekt de offerte met de kandidaat. 
  • Je brengt alle administratieve zaken in orde en zorgt voor de nodige ondertekeningen.
  • Voor bestaande cliënten (en vanaf opstart van een nieuwe cliënt)
 • Rol (voor cluster 3 – kerntaak voor cluster 1 en 2): aanmaak en onderhoud van het sociaal-administratief cliëntdossier
  • Je maakt een sociaal-administratief dossier van de cliënt aan.
  • Je houdt dit up-to-date en biedt ondersteuning bij het optimaliseren van zijn inkomenssituatie en het uitputten van zijn rechten.
 • Kernaak: opvolging van het cliënttraject
  • Je volgt het traject met de cliënt en diens netwerk.

Voor begeleiders

 • Kerntaak: ondersteuning op vlak van sociaal-administratieve materie
  • Je ondersteunt medewerkers bij cliëntvragen op sociaal-administratief vlak.
 • Rol: doorgeven van expertise in omgaan met netwerken
  • Je geeft advies en werkt actief mee aan vormingen over meervoudige partijdigheid, contextueel werken, enz.
 • Rol: opnemen van bemiddelingsfunctie bij conflicten met netwerken
  • Je neemt deze rol op indien er conflicten ontstaan tussen medewerkers en het netwerk van de cliënten.
 • Kerntaak: teamleden informeren over nieuwe instroom
  • Je informeert begeleiders over welke nieuwe zorgvragen er aangemeld worden

Voor de organisatie

 • Rol: ondernemen van PR acties
  • Je werkt actief mee aan het opzetten van acties voor het werven van nieuwe cliënten en bekendmaken van het Vijveraanbod.
  • Bij open plaatsen contacteer je gericht (gekende) doorwijzers.
 • Kerntaak: signaleren van hiaten in huidig aanbod en detectie nieuwe/ toekomstige vragen en noden
  • Vanuit je taak binnen het aanmeldteam rapporteer je welke vragen er leven bij kandidaten zodat nieuwe noden in kaart gebracht worden

4 FUNCTIEPROFIEL

4.1 Kennis

 • Je hebt een goede sociaal-juridische kennis.
 • Je hebt een goede kennis van de VAPH-sector of ontwikkelt deze kennis.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart of ontwikkelt deze kennis.

4.2 Vaardigheden

 • Je bent sterk in contextueel werken.
 • Je bent communicatief sterk:
  • Je past de boodschap aan aan de ontvanger en luistert naar de zienswijze van anderen.
  • Je kan verbindend communiceren.
  • Je communiceert relevante informatie op een heldere en beknopte wijze.
 • Je bent gericht op samenwerking, binnen het eigen team maar ook met anderen.
  • Je stelt je samenwerkingsgezind op, je deelt kennis en informatie.
  • Je streeft harmonie na, ontwikkelt een positieve en warme relatie met anderen.
  • Je onderhoudt goed contacten met verschillende type mensen
 • Je beschikt over een gezond evenwicht tussen empathie en kunnen afgrenzen.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je heb een groot organisatietalent en kan goed prioriteren.
 • Je gelooft in het belang van interdisciplinair werken binnen De Vijver en kan dit in de praktijk omzetten.
 • Je kan intersectoraal werken.

4.3 Houding

 • Je hebt een grote affiniteit met de doelgroep.
 • Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.
 • Je zorgt voor en onderhoudt goede relaties met externen want je vindt goede PR belangrijk.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg nauwgezet en staat open voor vernieuwing en uitdaging.
 • Je bent betrouwbaar naar cliënten, context en collega’s.
 • Je bent diplomatisch en kan bemiddelen bij conflicten.
 • Je staat loyaal en positief tegen over de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw.
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk.

 4.4 Diploma en andere vereisten

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de welzijnssector, bij voorkeur maatschappelijk werk of gelijkwaardig diploma door ervaring.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de sector.
 • Rijbewijs B