Nieuwjaarswensen

01 jan

Beste eerste bezoekers van De (virtuele) Vijver,

Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb één goede gewoonte uit mijn lagere schooltijd die ik in ere wil houden, nl. het jaarlijks schrijven van minstens één nieuwjaarsbrief.

Gezien er vanaf 2017 voor het eerst virtueel kan gezwommen worden in onze Vijver schrijf ik er heel graag één voor jullie.

PVF , persoonsvolgende financiering

was het toverwoord voor 2016 en ze zal het ook blijven voor 2017. Het wordt dus een nieuwjaarsbrief in een PVF kleedje.

P maar deze keer van plezier

In De Vijver willen we mensen ondersteunen om hun droom waar te maken… dromen en plezier maken

 • … een groot oogstfeest in onze volkstuin
 • … koken onder invloed van het Midden-Oosten
 • … schaatsen in de winterbar in Mortsel
 • … samen naar een concert van Kommil Foo in de Roma
 • … een fonkelende kerstmarkt op Zuid
 • … onze cliënten van de Zonnebloemen op TV met hun actie voor de warmste week
 • … een kleurrijke spaghetti op een zaterdagmiddag in de Stapsteen
 • … een spervuur van vragen op een overvolle cliëntenraad van de Bosuil
 • … het aandachtig komen luisteren naar een PVF info sessie
 • … en …

Plezier: het spat er overal echt van af!

V van voorbij!

Ja, 2016 zit er zo ongeveer op. We kijken fier terug op wat voorbij is.

 • omdat we samen meer dan 400 cliënten een kwalitatieve ondersteuning mochten geven om hun droom te realiseren
 • omdat we uitgebreid in december aan cliënten en hun netwerk konden vertellen dat zij met hun persoonsvolgend budget nu echt zelf zullen bepalen welke steun zij willen
 • omdat we helder aan onze cliënten kunnen vertellen wat ze in PVF tijden van ons mogen verwachten en wat alles zal kosten
 • omdat we de flexizorg in de steigers gezet hebben
 • omdat we met de vele gebruikersraden nu samen in onze Vijver zwemmen
 • omdat we vanaf nu ook aan de virtuele wereld kunnen laten zien dat De Vijver echt bestaat (zwem gerust nog even rond…)
 • omdat…

F van Familie, Feest en Future

Bijna klaar voor een nieuwe start… Maar ik hoop dat nu voor ieder van jullie eerst wat tijd komt voor familie en feest…

voor wie ook het feest voor onze cliënten mee organiseert: een heel dikke merci!

En dan de future… welke grote projecten zullen we in 2017 samen aanpakken?

 • Al onze cliënten, hun familie en hun netwerk ondersteunen om met hun nieuw persoonsvolgend budget aan de slag te gaan.
 • Sterk uitbouwen van tijdelijke ondersteuning en flexizorg.
 • De Vijver op de zorg- en ondersteuningskaart zetten zodat mensen met ondersteuningsnoden ons vlot kunnen vinden en weten wat er bij ons te beleven valt.
 • Onze IT infrastructuur aanpassen aan de  hedendaagse noden zodat o.a. iedere cliënt vlot kan volgen hoeveel budget hij nog kan spenderen…
 • Onze mobiliteitsvraagstukken (vb. ondersteuning vervoer voor cliënten) onder de loep nemen en zoeken hoe we “Slim van en naar De Vijver” kunnen in de toekomst.
 • Samen met cliënten, medewerkers en bestuur uitwerken hoe onze Vijver er in 2020 moet uitzien.

Ik wens jullie een fijn eindejaar en een goede nieuwe start!

Geniet nog even na van alle P lezier van 2016…

Kijk nog even met fierheid terug naar wat V oorbij is…

Laat ons het nieuwe jaar F eestend inzetten met De Vijver!

Griet Pitteljon, Directeur

 

Geschreven door Greg Vanoystaeyen op zondag 1 januari 2017 in de categorie De Vijver.