Het nieuwe Collectief Overleg is gestart

04 mrt

Door corona werden de verkiezingen van het nieuwe Collectief Overleg met een jaar uitgesteld. Maar eind vorig jaar konden we dan toch de verkiezingen organiseren, en inmiddels is -  na een trage start, opnieuw omwille van corona - het nieuwe, zeer geëngageerde team aan de slag kunnen gaan.

Het Collectief Overleg is samengesteld uit afvaardiging van alle afdelingen van De Vijver, met een gevarieerde mix van cliënten en ouders, familie, vrienden en bewindvoerders van cliënten. Eenmaal per maand vergaderen ze samen over de belangrijke zaken voor cliënten en organisatie. Tot hiertoe gebeurde dat altijd met de directie van De Vijver, vanaf dit jaar zal dit afwisselend een keer met de directie van De Vijver zijn, en een keer zonder.

Hilde Jacobs blijft de cliënten die deelnemen aan het Collectief Overleg coachen. We hebben trouwens in het nieuwe Collectief Overleg 1 cliënt meer dan vorig jaar.

Het is belangrijk dat de stem van de cliënten gehoord wordt. We wensen ons nieuw Collectief Overleg alle succes toe! 

Geschreven door pr devijver op vrijdag 4 maart 2022 in de categorie De Vijver.