Ondersteuning bij alleen (gaan) wonen

Ook als je alleen woont, of alleen wil gaan wonen, kan De Vijver ondersteuning bieden op verschillende manieren.De begeleiding wordt dan meestal aan huis geboden. Soms vinden er gesprekken plaats op de dienst. Ook kan de begeleider meegaan naar andere diensten zoals bijvoorbeeld RVA, OCMW…

We kunnen helpen bij verschillende levensdomeinen:

  • Wonen: samen een woning zoeken, een verhuis plannen, inschakelen van huishoudhulp, leren koken, tips om je huishouden te doen, samen boodschappen doen, …
  • Administratie: samen je post doornemen, je administratie opvolgen (bijvoorbeeld van een aanvraag voor een tegemoetkoming), informatie over je rechten en plichten, …
  • Vrije tijd: samen zoeken naar iets plezants om in je vrije tijd te doen, een weekplanning opstellen, een vakantie regelen, activiteiten doen, …
  • Werk: je helpen in je zoektocht naar werk (informatie opzoeken, een doorverwijzing naar de werkwinkel of gespecialiseerde trajectbegeleiding), administratie in verband met je werk opvolgen, …
  • Relaties / netwerk: praten over je relaties en netwerk, zoeken hoe je netwerk kan behouden of vergroten,…
  • Mobiliteit: je een nieuwe weg leren, samen naar een onbekende plaats gaan, het openbaar vervoer leren gebruiken, taxicheques helpen aanvragen, …

Jij geeft zelf aan waarbij en hoeveel hulp gewenst is. Samen wordt bekeken of er nog andere hulp nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het inschakelen van gezinshulp, poetsdiensten, psychologen

Steun De Vijver
en draag bij tot een leuk leven
voor iedereen

Doe een gift

Brigitte
Trajectbegeleider

Brigitte