Teamcoach Twist

Opdracht

Coachen, motiveren, inspireren en stimuleren van uw teamleden om de operationele doelstellingen van het team te bereiken en dit in een aangename en motiverende werkomgeving en ook zorgen voor  informatiedoorstroming in uw team en binnen de Vijver.

Taken

 • Aanwerven en opvolging functioneren begeleiders
 • Continu motiveren, inspireren, stimuleren en coachen van de individuele teamleden en het team 
 • Waken over een positief leefklimaat
 • Kennis en toepassen van agressiebeleid, inzetten op nazorg
 • Opmaken van operationele doelstellingen en/of taken (zowel voor het individu als voor het team) in lijn met het beleid
 • Faciliteren van de planning en organisatie van het team
 • (Laten) Monitoren van de werkzaamheden van het team
  • Feedback geven aan het team over de stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen 
  • Initiëren van bijsturing
 • Beheren van budget
  • Inschatten van de nodige middelen voor het team
  • Na toewijzing beheren van de middelen 
 • Rapporteren over de werking en de behaalde resultaten 
 • Informatie in alle richtingen laten doorstromen 
 • Meewerken aan projecten
 • Meewerken in het team
 • Vanuit de eigen praktijk, input leveren in verbeterings- en veranderingstrajecten

FUNCTIEPROFIEL 

Kennis 

 • Kennis inzake leidinggeven of coachen 
 • Minimaal bachelor of graduaat orthopedagogie of aanverwant diploma 
 • Minimum 5 jaar ervaring in het werkveld en 2 jaar ervaring met leiding geven en/ of coachen 
 • Computerkennis (tekstverwerking, rekenbladen) hebben en de interne toepassingen / programma’s leren en kunnen gebruiken 
 • Rijbewijs B 
 • Inzicht in arbeidszorg, ontwikkelingen volwassenonderwijs en socio-culturele sector 
 • Kennis van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, positief leefklimaat
 • Kennis over autisme, traumasensitief werken en emotionele ontwikkeling

Vaardigheden 

 • Je kan kennis delen en zorgt ervoor dat kennis binnen jouw team geborgd blijft  
 • Je houdt van een ruim en gevarieerd takenpakket  
 • Je bent sterk in het omgaan met veel mensen ( cliënten, teamleden, netwerk van cliënten, collega’s uit andere diensten…)  
 • Je werkt verbindend 
 • Je werkt dialoog gestuurd en kan goed feedback geven en krijgen 
 • Je kan mensen laten groeien 
 • Je bent goed in crisismanagement, je bent stressbestendig

Houding 

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw  
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk 
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen  
 • Je bent constructief en loyaal 
 • Je bent stipt en betrouwbaar
 • Je kiest bewust om samen met collega’s organisatiedoelstellingen te realiseren 

Verantwoordelijkheid

 • Enerzijds verantwoordelijkheid naar de begeleiders en het team: hun welzijn, coaching, aanwerving, professionalisering 
 • Anderzijds verantwoordelijkheid over de organisatie van de groep en de woning. Je ondersteunt mee de inhoudelijke lijn.

VERLONING EN VOORWAARDEN 

 80% barema groepschef  (B1a)