Mobiel-ambulante begeleider A2

Zorg en nabijheid (A2)

 

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze  organisatie  hecht  ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien.

De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

1 Opdracht

Vanuit nabijheid de cliënt ondersteunen in het zelfstandig wonen om het welzijn en de gezondheid van de cliënt in de eigen woonomgeving te bevorderen en/of te behouden.

2 Taken

2.1 Evalueren van het handelingsplan

 • Evalueert de individuele begeleiding samen met de cliënt en de collega’s.

2.2 Ondersteunen van cliënten in dagelijkse activiteiten (bv. huishouden, dagbesteding)

 • Past het aangereikte leertraject toe om samen dagelijkse activiteiten uit te voeren;
 • Bezoekt (mogelijke) nieuwe woningen en biedt praktische ondersteuning bij het verhuizen;
 • Leert de uit te voeren dagelijkse huishoudelijke activiteiten aan de cliënt aan;
 • Oefent samen de activiteiten en stuurt bij (bv. kookt, sorteert de was, wast af);
 • Begeleidt de cliënt tijdens huishoudelijke activiteiten buitenshuis en geeft hierbij tips (bv. gaat mee boodschappen doen en structureert volgens een boodschappenlijstje);
 • Zorgt ervoor dat de cliënt zich extern kan verplaatsen (bv. geeft uitleg over het openbaar vervoer, maakt afspraken met vrijwillige chauffeurs of taxi).

2.3 Psychosociaal ondersteunen van cliënten

 • Voert individuele gesprekken in kader van nabijheid en geeft relevante observaties door aan collega’s;
 • Werkt preventief en voorziet een gunstig klimaat waar de veiligheid zo groot mogelijk is;
 • Ondersteunt collega’s en cliënt in crisissituaties.

2.4 Ondersteuning bieden aan cliënten i.v.m. de eigen verzorging

 • Begeleidt de cliënt bij doktersafspraken en gaat mee naar consultaties;
 • Ondersteunt bij de uitvoering, bv gaat de eerste keer mee naar…
 • Ondersteunt en begeleidt de cliënt in zijn of haar persoonlijke hygiëne.
 • Ondersteunt en begeleidt de cliënt op vlak van gezonde voeding.
 • Ondersteunt en begeleidt de cliënt op vlak van lichaamsbeweging.

2.5 Zorg dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de ondersteuning

 • Registreert contactmomenten en maakt een verslag van het verloop van de begeleiding.
 • Bespreekt met collega’s individuele dossiers en wisselt advies uit (bv. teamvergadering).

2.6 Netwerk en contextgerichte ondersteuning en communicatie

 • Begeleidt de cliënt waar nodig bij contacten met netwerk.
 • Begeleidt de cliënt waar nodig bij contacten met netwerk;
 • Begeleidt de cliënt waar nodig bij contacten met netwerk;
 • Neemt deel aan netwerktafels e.d. indien nodig.

3 Functieprofiel

3.1 Kennis en vaardigheden

Heeft basiskennis van ontwikkelingspsychologie en (ortho)pedagogische methodieken;
Heeft kennis van gesprekstechnieken;
Heeft kennis van de procedures en het functioneren van de dienst;
Rijbewijs B is een vereiste (medewerker zonder rijbewijs zal binnen 2 jaar in dienst een rijbewijs halen)
Inwerktijd: 1 - 3 maanden. 

3.2 Communicatie

 • Stimuleert de cliënt m.b.t. tot het zelfstandig wonen en het uitvoeren van activiteiten en geeft hiervoor tips;
 • Wisselt informatie uit met betrokken medewerkers uit de organisatie.

3.3 Probleemoplossing

 • Werkt preventief en voorziet een gunstig klimaat waar de veiligheid zo groot mogelijk is;
 • Doet beroep op de expertise van collega’s bij afwijkingen en problemen in de verzorging van de cliënt;
 • Past de individuele begeleiding aan op maat van de cliënten en gaat indien nodig op zoek naar alternatieve methoden of bespreekt mogelijkheden met collega’s.

3.4 Verantwoordelijkheid

 • Staat mee in voor het uitwerken van het individueel handelingsplan volgens afgesproken procedures en biedt ondersteuning voor het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt;
 • Controleert de door de cliënt uit te voeren activiteiten voor het zelfstandig wonen;
 • Gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens.

3.5 Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Je bent constructief kritisch en loyaal
 • Je kiest bewust om samen met collega’s de organisatie doelstellingen te realiseren

4 Diploma en andere vereisten

Je beschikt over een A2-diploma in de welzijnssector of gelijkwaardig diploma door ervaring.
Rijbewijs B

5 Verloning en voorwaarden

Functie op A2 niveau, volgens PC 319.01