HR-medewerker

Opdracht

Als HR medewerker ondersteun je de instroom en ontwikkeling van betaalde en vrijwillige medewerkers in De Vijver. Je streeft naar een medewerkersbeleid dat ieders talent een plaats geeft in onze organisatie en zorgt voor bevlogen medewerkers. [ADR1] 

Taken

HR-processen ontwikkelen en implementeren

 • Je zoekt en ontwikkelt instrumenten om het HR-beleid te ondersteunen;
 • Je verzamelt gegevens in verband met HR-processen;
 • Je analyseert de verzamelde gegevens en maakt een voorstel op voor de directie/teamcoach over mogelijke verbeteringen in HR-processen en –instrumenten;
 • Je actualiseert de bestaande richtlijnen en documenten aangaande HR-processen en –instrumenten;
 • Je werkt nieuwe HR-projecten uit, indien nodig in samenwerking met een interne werkgroep of de verantwoordelijke, om te komen tot gedragen procedures in HR-gerelateerde domeinen;
 • Je implementeert HR-processen in de organisatie en ondersteunt op vraag de betrokken verantwoordelijke in de uitvoering van deze processen;
 • Je ziet toe op de toepassing van HR-processen in de organisatie.

Mee ontwikkelen van VTO-beleid

 • Je ontwikkelt evaluatie-instrumenten om de kwaliteit van het VTO-beleid te meten;
 • Je stemt het VTO-beleid af op de noden van de organisatie;
 • Je stelt jaarlijks een VTO-plan op samen met Vijver ortho en leidinggevenden en legt dit voor aan directie;
 • Je stelt een begrotingsvoorstel op voor VTO en legt dit voor aan de directie.

Coördineren en opvolgen van VTO-beleid

 • Je volgt het VTO-proces van het personeel in de organisatie op van instroom tot uitstroom en houdt hierbij rekening met de behoeften van de medewerkers en noden van de organisatie;
 • Je coördineert de realisatie van het VTO-beleid: bepaalt samen met de Vijverortho en de teamcoaches welke vormingen centraal of per afdeling uitgewerkt worden en welke uitbesteed worden;
 • Je evalueert de gegeven vormingen op kwaliteit en resultaat door het analyseren van de gegevens vanuit de evaluatie-instrumenten.

Begeleiden van medewerkers/leidinggevenden in het interne loopbaantraject

 • Je borgt samen met leidinggevenden een goed onthaaltraject voor nieuwe medewerkers, ontwikkelt ondersteunende tools en organiseert onthaaldagen;
 • Je biedt ondersteuning aan leidinggevenden bij loopbaangesprekken of het evalueren van medewerkers (maar doet de gesprekken niet zelf!).
 • Je ondersteunt teamcoaches binnen een werking die uitgaat van innovatieve arbeidsorganisatieprincipes.

rapporteren en adviseren

 • Je informeert de directie en licht voorstellen in verband met HR-processen toe;
 • Je volgt de werking van het CPBW en OR, participeert waar nodig en volgt de suggesties en HR-gerelateerde acties die hierin besproken worden op.

werven en selecteren van kandidaten

 • Je faciliteert werving en selectie binnen de organisatie;
 • Je zoekt (pro-)actief kandidaten via interne of externe databestanden zoals werfreserve, VDAB...
 • Je bouwt een actief netwerk uit met opleidingsverstrekkers die relevant zijn voor onze organisatie en promoot stage en leertrajecten intern en extern;
 • Je neemt deel aan jobbeurzen om de organisatie voor te stellen, informatie te geven over vacatures, cv’s te ontvangen enz.

coördinatie van vrijwilligers en stagiairs in De Vijver

 • Je houdt het (administratieve) overzicht van de actieve vrijwilligers, en coördineert vrijwilligerscoaches;
 • Je coördineert het stagebeleid van De Vijver samen met de leidinggevenden  en  bent aanspreekpunt voor stagiairs en scholen.

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor diploma met een HR specialisatie of gelijkwaardig door langdurige ervaring;
 • Je beschikt over basiskennis van de sociale wetgeving;
 • Je hebt reeds een aantal jaren vaktechnische kennis en expertise opgebouwd in personeelszaken bij voorkeur in de social profit sector
 • Voeling met de welzijnssector en kennis van paritair comité  319 zijn sterke pluspunten;
 • Kennis van IAO is een pluspunt;
 • Je hebt een goede kennis van computerprogramma’s (o.a. Excel);
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden ;
 • Je kan mensen coachen en hebt bij voorkeur ervaring in het coachen van leidinggevenden;
 • Je bent een sterke organisator die steeds rekening houdt met de behoeften van de interne klanten;
 • Je bent discreet en kan confidentieel handelen;
 • Je bent loyaal naar de organisatie;
 • Je hebt een basishouding van meerzijdige partijdigheid;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je bent een teamplayer.

Plaats in de organisatie

 • Je rapporteert aan de directeur van de expertisecel
 • Je werkt nauw samen met
  • de medewerker kwaliteit voor HR-beleid en procedures
  • de administratief medewerker HR  voor opvolging sollicitaties, stages en vrijwilligersmail
  • de medewerkers personeelsdienst
  • de Vijverortho voor het agogisch VTO-beleid
  • de vrijwilligerscoaches
 • Je bent aanspreekpunt voor leidinggevenden voor alle HR-processen.