Covid- info Mobiel-ambulante werking en activiteiten

 • Update: 3 december
 • Code oranje = meer dan 100 besmettingen in de Stad Antwerpen en/of (vermoeden van) besmetting in de afdeling.
 • Wij zijn verplicht om de federale maatregelen en de maatregelen van het VAPH te volgen.

Zijn er momenteel cliënten of medewerkers met (een vermoeden van) COVID-19?

Nee

Wat als de cliënt een hoogrisico contact heeft gehad (of besmet is)? 

 • Begeleiding kan enkel op afstand, tenzij nood (en dan steeds laatste cliënt in dagschema van begeleider met beschermkledij)

Kan de ondersteuning doorgaan zoals in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) werd afgesproken?

 • Op basis van de situatie in de setting: 100%
 • Bij cliënten met (vermoeden van) besmetting: zie hierboven.
 • Bij besmetting van medewerker kan  75% gerealiseerd worden, op basis van de situatie in de afdeling.

Welke ondersteuning is nog mogelijk/niet mogelijk?

 • Inhoud van ido wordt aangepast aan de omstandigheden: inzetten op hygiëne, acties aanpassen: zoveel mogelijk buiten
 • Activiteitenaanbod: aangepast aan richtlijnen vaph/ overlegcomité.
 • begeleid werk afhankelijk van extern aanbod en op basis van gunstige risicoanalyse
 • Cliënt vervoeren in de privéwagen van een medewerker is niet mogelijk.

Wat is de regeling voor de testing?

 • Mensen met risicocontact kunnen laten testen via huisarts

Hoe verloopt communicatie met netwerk/cliënten?

 • Informatie komt via website en brief
 • Individuele communicatie gebeurt waar nodig door begeleider, teamcoach, ortho of trajectbegeleider.

Toegang tot diensten/gebouwen van De Vijver?

 • Bezoek aan de dienst kan verlopen volgens dezelfde afspraken die gelden in de maatschappij.
 • Bezoek wordt ten sterkste afgeraden. Ook tussen cliënten onderling.
 • Niet toegelaten voor cliënten uit andere bubbels en gebouwen.