Covid-info Hoekhuis, Rijhuis, Bosuil 118 en 125

Deze informatie is geldig vanaf:

  • 18/11/2021

Kan de ondersteuning doorgaan zoals in de individuele dienstverleningsovereenkomst werd afgesproken?

  • Voor Hoekhuis-Rijhuis zijn er geen nieuwe specifieke maatregelen. Op dit moment zijn er geen besmettingen. Ook in de werkingen waar de begeleiders uit Hoekhuis-Rijhuis zouden inspringen, zijn er geen besmettingen.

  • De nabije permanentie blijft doorlopen zoals gewoonlijk.

  • De individuele begeleidingen gaan door zoals afgesproken in de overeenkomst (op het appartement of studio of op de dienst).

Wat als de cliënt ziek is?

  • Dan schakelen we volledig over op begeleiding op afstand. In noodsituaties komen we langs op het einde van de dag én in volledige beschermkledij.