Buurt-ASS-en: het project

Vanaf 15 september starten we met de tweede fase van Buurt-ASS-en, een project dat draait rond verbinding maken met de buurt en mensen met een beperking en ASS (autismespectrumstoornis)

We nodigen cliënten en buren uit om een kunstwerk te komen bouwen op het Bosuilplein in Deurne-Noord en aan de volkstuintjes van het Drakenhof In Deurne-Zuid. Gedurende 6 weken zullen we elkaar 2x per week ontmoeten aan één van beide kunstwerken. Tipje van de sluier: we gaan een huisje bouwen. Een huis met veel deuren, symbool voor openheid en ontdekken. Eens het huisje gebouwd is, worden de deuren het canvas voor verschillende kunstwerken.