Stafmedewerker agogische ondersteuning

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze  organisatie  hecht  ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien.

De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

Opdracht

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van inhoudelijke expertise noodzakelijk voor het deskundig begeleiden van onze cliënten.

Taken

Agogische expertisemakelaar:

 • Je brengt de bestaande agogische expertise in kaart en ontwikkelt een systeem waardoor deze expertise intern (en extern) kan uitgewisseld worden..
 • Je gaat op zoek naar systemen om de bestaande agogische expertise te borgen en te vertalen in interne documenten en opleidingen.
 • In dat kader ondersteun je (op vraag) communities of practice en coördineer je ook gevraagde (interne en externe) outreach en interne vorming en training.
 • Je brengt, in samenwerking met de teams, de huidige vormingsnoden in kaart en werkt op basis hiervan een jaarlijks VTO-plan uit en bewaakt de uitvoering hiervan

Agogisch inspirator:

 • Je kijkt verder dan de huidige expertisevragen en volgt pro-actief de (wetenschappelijke evidence-based) literatuur over het ondersteunen van mensen met een beperking.
 • Je vertaalt nieuwe inzichten in bruikbare instrumenten en opleidingen voor de agogische medewerkers.
 • Je geeft op basis van je kennis en op vraag agogisch advies aan het directieteam.
 • Je vertaalt onze ondersteuningsvisie in dagelijkse “kapstokken”, en daagt ons uit om deze visie geregeld te evalueren.
 • Je verkent de mogelijkheden om gemeenschappelijke inhoudelijke projecten op te zetten met andere organisatie of onderzoeksinstellingen. In dat kader sta je ook in voor de coördinatie van stages voor studenten uit masteropleidingen.

Agogisch consulent:

 • Je neemt een actieve rol op binnen het aanmeld/onthaalteam waar je verantwoordelijk bent voor een eerste screening van kandidaat-cliënten op de toeleidingscriteria.
 • Je neemt op vraag deel aan casusoverleg bij vastgelopen situaties of complexe zorgvragen waarbij een “neutrale” blik een extra meerwaarde is. Vanuit deze opdracht ga je dan weer op zoek naar bronnen om extra expertise binnen te halen of te ontwikkelen.

Functieprofiel

 • Je bent een echte facilitator en neemt niet over maar zet medewerkers graag op weg en ondersteunt enkel daar en zolang als nodig.
 • Je bent gedreven om (nieuwe) oplossingen te vinden voor agogische problemen en schrikt er niet van terug om je vast te bijten in nieuwe ondersteunings-problematieken en daarvoor (breed) op zoek te gaan naar bronnen.
 • Je bent een krak in het nemen van initiatieven en in het leggen van verbindingen
  • Tussen beleid en teams en met verschillende mensen
  • Tussen verschillende realiteiten en inhouden/thema’s
  • Vanuit verschillende perspectieven (helikopterview)
 • Je kan verbanden leggen met het grotere geheel
 • Je hebt ervaring op het gebied van projectmanagement en schrikt er niet voor terug om projecten uit te schrijven, binnen te halen en op te volgen.
 • Je kan evidence-based onderzoek en trends interpreteren en vertalen naar de werking.

Kennis

 • Je beschikt over ruime kennis omtrent het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking op alle levensdomeinen.
 • Je beschikt over specifieke kennis: ondersteunen van cliënten met autisme, cliënten met een dubbeldiagnose en vastgelopen situaties.
 • Je ben op de hoogte van recente ontwikkelingen in de organisatie van de zorg.
 • Je hebt kennis en inzicht van hoe medewerkers leren.
 • Je hebt kennis van kennismanagement.

Vaardigheden

 • Je bent gedreven en kan overtuigen en enthousiasmeren.
 • Je bent vlot in mondelinge en schriftelijke communicatie en kan vlot werken met de standaard microsoft softwaretoepassingen.
 • Je bent in staat om complexe teksten of regelgeving te vertalen naar concrete handvaten voor de praktijk
 • Je werkt zelfstandig én bouwt een intern en extern netwerk samenwerkingsnetwerk uit.
 • Je bent een analytisch denker die zich hier niet in verliest en de essentie van zaken kan doorgeven.
 • Je hebt een talent voor organiseren

Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Je bent constructief kritisch en loyaal
 • Je kiest bewust om samen met collega’s de organisatie doelstellingen te realiseren

Diploma en andere vereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma in de welzijnssector of gelijkwaardig diploma door ervaring.
 • Je hebt maal 5 jaar ervaring in de sector.
 • Rijbewijs B

Verloning en voorwaarden

 • Vast contract: 0,50 FTE
 • Verloning aan op niveau master
 • Als lid van de expertisecel maak je deel uit van het team dat de organisatie-permanentie waarneemt via een beurtrol.

Solliciteren

 • Solliciteren doe je door een mail met motivatie en CV te sturen aan solliciteren@devijvervzw.be
 • noteer hierbij ook de code "2021-0rtho-5R
 • De functie gaat zo snel mogelijk van start.