Je woont alleen

Individuele woonondersteuning

De begeleiding wordt meestal aan huis geboden. Soms vinden er gesprekken plaats op de dienst. Ook kan de begeleider met jou meegaan naar andere diensten zoals bijvoorbeeld RVA, OCMW…

We kunnen je helpen bij verschillende levensdomeinen:

 • Wonen: samen een woning zoeken, een verhuis plannen, inschakelen van huishoudhulp, leren koken, tips om je huishouden te doen, samen boodschappen doen, …
 • Administratie: samen je post doornemen, je administratie opvolgen (bijvoorbeeld van een aanvraag voor een tegemoetkoming), informatie over je rechten en plichten, …
 • Vrije tijd: samen zoeken naar iets plezants om in je vrije tijd te doen, een weekplanning opstellen, een vakantie regelen, activiteiten doen, …
 • Werk: je helpen in je zoektocht naar werk (informatie opzoeken, een doorverwijzing naar de werkwinkel of gespecialiseerde trajectbegeleiding), administratie in verband met je werk opvolgen, …
 • Relaties / netwerk: praten over je relaties en netwerk, zoeken hoe je netwerk kan behouden of vergroten,…
 • Mobiliteit: je een nieuwe weg leren, samen naar een onbekende plaats gaan, het openbaar vervoer leren gebruiken, taxicheques helpen aanvragen, …

Jij geeft zelf aan waarbij en hoeveel hulp je wenst. Samen wordt bekeken of er nog andere hulp nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het inschakelen van gezinshulp, poetsdiensten, …

Opvoedingsondersteuning

Als je kinderen of een kinderwens hebt, kan je naast individuele ondersteuning ook beroep doen op opvoedingsondersteuning.

De vragen die hier bij aan bod kunnen komen:

 • kinderwens
 • voorbereiding bij zwangerschap
 • opvoedingsvragen
 • het zoeken naar kinderopvang of school
 • begeleiding naar andere diensten

...

De bedoeling is om jou als ouder te ondersteunen bij het opvoeden van je kind(eren). Jij geeft zelf aan waarbij en hoeveel hulp jij wenst. Samen wordt bekeken of er nog andere hulp nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het inschakelen van een thuisbegeleidingsdienst, het volgen van een Triple P cursus, ...