Korte historiek

1963

In Deurne werd de beschutte werkplaats ‘Arbeidscentrum voor Gehandicapten’ (A.C.G.) opgericht.

1965

A.C.G. kreeg de bescherming van Koningin Fabiola en de overkoepelende vzw Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola werd opgericht.

Gaandeweg stelde men vast dat er voor de personen die in het ACG werkten geen aangepaste woonvorm was. Zij verbleven vaak onterecht in een bejaardentehuis of in de psychiatrie.

1972

Daarom richtte Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola in 1972 het gezinsvervangend tehuis “De Bosuil” op. In het Tehuis konden 30 personen met een handicap wonen.

 

In de beschutte werkplaats ACG werd men geregeld geconfronteerd met de nood aan een aangepaste dagopvang voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap die niet, of niet langer, terecht konden in een beschermd werkmilieu. Een nieuwe vorm van dagbesteding drong zich op. Het Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola besloot tot de oprichting van een dagcentrum.

 

1980

Op 16 juni 1980 ging de werking van het dagcentrum "De Zonnebloemen" van start met een erkenning voor 30 cliënten.

1985

In 1985 werden het tehuis “De Bosuil” en het dagcentrum “De Zonnebloemen” zelfstandige vzw's.

1990

Ondertussen werd in 1987 het “Fonds Begeleid Wonen” opgericht door ouders die deel uitmaakten van de toenmalige Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten. In 1990 werd er gestart met ambulante begeleiding van personen met een verstandelijke beperking.

1990

Als antwoord op de vraag naar wonen voor cliënten van het dagcentrum startte “De Lelie” op. Een woonsetting voor volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking. Meerdere bewoners hebben bijkomend ondersteuning nodig omwille van motorische, fysieke, zintuiglijke, psychische of gedragsmatige zorgvragen. De Lelie biedt onderdak aan 41 cliënten.

1999

In 1999 startte “De Hoeve”, een initiatief dat een antwoord wilde zijn op de nood aan specifieke opvang van volwassenen met autisme. Dorp Nr.2 Koningin Fabiola en vzw Auticura (een groep van ouders en professionelen die ijverden voor specifieke voorzieningen en diensten voor personen met autisme) sloegen hiervoor de handen in elkaar en er startte een woonsetting voor 20 en dagbesteding voor 10 cliënten. Doorheen de jaren is De Hoeve verder uitgebreid met afdeling "De Vunder" waar cliënten ook mobiel worden begeleid. Sinds 2014 zijn er nog 50 extra woonplaatsen bijgekomen, nu gekend als "Tyrolerhof" en "Drakenhof".

2006

In 2006 veranderde “Fonds begeleid wonen” haar naam in “De Stapsteen” en kwam mee onder de koepel van Dorp nr.2 Koningin Fabiola.

2013

Op 1 januari 2013 werden de vzw-statuten van De Bosuil, De Zonnebloemen, De Lelie, De Stapsteen en De Hoeve opgeheven en nu vormen ze samen “De Vijver vzw”, onder de koepel van Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies Raadpleeg hier ons privacy beleid.. Ik ga akkoord