Je woont alleen of met je gezin

Je hebt een eigen woonplek, maar je zoekt hulp op 1 of meerdere domeinen van het leven (lees verder onder de video). De begeleiding gaat bij jou thuis door. Dat noemt men mobiele begeleiding. Soms zijn er gesprekken op de dienst. Dan spreken we van ambulante begeleiding. De begeleider kan ook met jou meegaan naar andere diensten zoals bijvoorbeeld RVA, OCMW…

We kunnen je helpen bij verschillende levensdomeinen:

Wonen: samen een woning zoeken, een verhuis plannen, in­schakelen van huishoudhulp, leren koken, tips om je huishou­den te doen, samen boodschappen doen, …

Administratie: samen je post doornemen, je administratie opvolgen (bijvoorbeeld van een aanvraag voor een tegemoet­koming), nakijken waar je recht op hebt, opvolgen of je in orde bent met je verplichtingen (verzekeringen, belastingen, …)

Vrije tijd: samen zoeken naar iets plezants om in je vrije tijd te doen, een weekplanning opstellen, een vakantie regelen, een hobby uitproberen, activiteiten doen, …

Werk: je helpen in je zoektocht naar werk (informatie opzoe­ken, een doorverwijzing naar de werkwinkel of gespecialiseer­de trajectbegeleiding), administratie in verband met je werk opvolgen, …

Relaties / netwerk: praten over je relaties en netwerk, zoeken hoe je netwerk kan behouden of vergroten,…

Mobiliteit: je een nieuwe weg leren, samen naar een onbe­kende plaats gaan, het openbaar vervoer leren gebruiken, taxicheques helpen aanvragen, mobiliteitshulpmiddelen helpen aanvragen, …

Enzovoort…

 

Steun De Vijver
en draag bij tot een leuk leven
voor iedereen

Doe een gift

Hilde
Trajectbegeleider

Hilde