Teamcoach Mobiel-ambulant

Opdracht

Coachen, motiveren, inspireren en stimuleren van uw teamleden om de operationele doelstellingen van het team te bereiken en dit in een aangename en motiverende werkomgeving en ook zorgen voor  informatiedoorstroming in uw team en binnen de Vijver.

Taken

Motiveren, inspireren, stimuleren en coachen

 • Continu motiveren, inspireren, stimuleren en coachen van de individuele teamleden en het team 

Opmaken van operationele doelstellingen en/of taken

 • Opmaken van operationele doelstellingen en/of taken (zowel voor het individu als voor het team) in lijn met het beleid

Faciliteren van de planning en organisatie van het team

 • Faciliteren van de planning en organisatie van het team

Monitoren van de werkzaamheden van het team

 • (Laten) Monitoren van de werkzaamheden van het team
 • Feedback geven aan het team over de stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen 
 • Initiëren van bijsturing

Beheren van budget

 • Inschatten van de nodige middelen voor het team
 • Na toewijzing beheren van de middelen 

Rapporteren 

 • Rapporteren over de werking en de behaalde resultaten 

Informatiedoorstroming

 • Informatie in alle richtingen laten doorstromen 

Meewerken

 • Meewerken aan projecten
 • Meewerken in het team
 • Vanuit de eigen praktijk, input leveren in verbeterings- en veranderingstrajecten

Functieprofiel

Kennis

 • Kennis inzake leidinggeven of coachen
 • Minimaal bachelor of graduaat orthopedagogie of aanverwant diploma
 • Minimum 5 jaar ervaring in het werkveld en 2 jaar ervaring met leiding geven en/ of coachen
 • Computerkennis (tekstverwerking, rekenbladen) hebben en de interne toepassingen / programma’s leren en kunnen gebruiken
 • Rijbewijs B
 • Inzicht in uitbouw eerste lijn in Vlaanderen en eerste lijnsinitiatieven in regio Antwerpen
 • Enige kennis inzake sociaal-juridische aspecten van ondersteuning
 • Inzicht in arbeidszorg, ontwikkelingen volwassenonderwijs en socio-culturele sector
 • Bijkomende kennis autisme
 • Bijkomende kennis inzake ondersteunen van mensen met psychische kwetsbaarheid
 • Pluspunt ervaring binnen een coachopdracht met de doelgroep van uw cluster
 •  

Vaardigheden

 • Je kan kennis delen en zorgt ervoor dat kennis binnen jouw team geborgd blijft
 • Je houdt van een ruim en gevarieerd takenpakket
 • Je bent sterk in het omgaan met veel mensen ( cliënten, teamleden, netwerk van cliënten, collega’s uit andere diensten…)
 • Je werkt verbindend
 • Je werkt dialoog gestuurd en kan goed feedback geven en krijgen
 • Je kan mensen laten groeien

Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Je bent constructief en loyaal
 • Je kiest bewust om samen met collega’s organisatiedoelstellingen te realiseren

Diploma en andere vereisten

 • Je beschikt minimaal over een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie

Verloning en voorwaarden

0,5 FTE groepschef, 0,5 FTE hoofdopvoeder