Ouder ben je niet heel even, wel voor het leven

We ontmoeten in onze huidige werking heel wat volwassenen met een verstandelijke beperking die kinderen hebben. En soms loopt dit niet van een leien dakje. We merken dat de ondersteuning die regulier beschikbaar is per definitie tijdelijk is, beperkt in tijd en met focus op jonge kinderen (opvoedingsondersteuning). Niet zelden komt het uiteindelijk toch tot uit huis plaatsing of flankering door een pleeggezin. Ouders met een verstandelijke beperking voelen zich gefaald in hun ouderrol en soms zetten ze dit verlies om in een nieuwe zwangerschap met hetzelfde hulpverleningsverhaal als gevolg.

We zetten een ondersteuningstraject op voor huidige en toekomstige ouders met een verstandelijke beperking waarbij we focussen op hun ouderrol en hun wens om ouder te zijn. We willen faalervaringen ombuigen naar leerervaringen door samen uit te zoeken op welke specifieke wijze ze hun ouderrol kunnen (blijven) vervullen. Een sterke relatie-opbouw tussen cliënt en ondersteuner is hier essentieel gezien de intimiteit van deze materie. De ondersteuning zal qua frequentie sterk fluctueren in de tijd en aard omdat we complementair werken aan de reguliere opvoedingsondersteuningsinitiatieven waar de ouders mee te maken krijgen en in samenspraak met deze actoren de ondersteuning afstemmen. Anderzijds zal de fluctuatie ook bepaald worden door de levensfase waarin het kind en/of ouders zich bevinden en het al dan niet beschikbaar zijn van reguliere diensten.

We zijn ervan overtuigd dat volwassenen met een beperking ook goede (goed genoege) ouders kunnen zijn, mits een specifieke ondersteuning waar ze levenslang op kunnen terugvallen en waarbij we steeds een vinger aan de pols houden door regelmatige korte “ça va?” –calls. Een langdurige maar laag intensieve en sterk mee evoluerende ondersteuning waarvoor het RTH-instrumentarium ideaal geschikt is.

Voor vragen: mail naar welkom@devijvervzw.be met vermelding RTH-pilootproject Ouderschap.