Handicap-specifiek in de wijk

Sinds maart geven we in Antwerpen de samenwerking tussen de CAW Huizen en enkele VAPH-organisaties een extra impuls. De samenwerking brengt handicap-specifieke kennis en praktijk binnen bij de eerstelijnszorg.

Dit gebeurt door een medewerker van een VAPH-organisatie te laten werken in 1 van de onthaalteams van de 4 CAW huizen in Antwerpen.

Een CAW Huis is de een laagdrempelige toegangspoort voor iedereen die hulp nodig heeft bij een welzijnsvraag. De samenwerking brengt de generalistische werkwijze van het CAW samen met de expertise van de VAPH-medewerker met als doel hulpverlening op maat van de cliënt te creëren.

 Het project biedt ondersteuning in een context waarbij ook diverse laagdrempelige en multidisciplinaire partners in de CAW Huizen kunnen worden ingezet.

De samenwerkende partners zijn OLO-Rotonde VZW, Mobilant VZW, De Vijver VZW, Ondo VZW en de CAW huizen Oost, Noord, Centrum en Zuid.

Hoe werkt het?

De medewerkers van De Vijver zijn actief in het CAW Huis van de eerstelijnszone Oost (Deurne – Borgerhout).

Tijdens vier openingsmomenten van het CAW Huis is er een medewerker van De Vijver aanwezig. Iedereen kan hier terecht met of zonder afspraak voor een eerste gesprek.

De inzet van de Vijver-medewerker gebeurt altijd afgebakend in tijd en met een specifiek doel. Er wordt steeds gekeken of er nadien nog handicapspecifieke ondersteuning nodig is.

De expertise van de Vijver-medewerker is een belangrijke aanvulling op de eerstelijnshulpverlening van het CAW en kan voor de cliënt een grote meerwaarde betekenen.