Een kus van een bus

In dit traject vertrekken we vanuit de concrete leefwereld van de persoon met (een vermoeden van) een beperking. En dit heel letterlijk: we vertrekken vanuit de plek waar hij leeft en zich beweegt. Met een beperkte RTH-ondersteuning en ontsluiting van de reguliere ondersteuningsmogelijkheden binnen zijn eigen buurt willen we ervoor zorgen dat hij zo zelfstandig mogelijk kan (blijven) leven. We gaan samen op zoek naar zijn krachten en proberen deze te verbinden met de aanwezige krachten in de buurt. We geloven dat een actieve inclusieve buurt de persoon met een beperking kan versterken en laten groeien.

Voor dit project werken we intensief samen met een hele reeks organisaties en diensten uit de buurt in Deurne en Borsbeek. We organiseren ter plaatse ontmoetingsactiviteiten, spreekuren, of begeleiden samen cliënten met (een vermoeden van) een beperking.

Onze Go-Buzzy-Go activiteitenbus organiseert laagdrempelige activiteiten (bv. het samen radio maken) in de buurt samen met onze buurtpartners. De eerste focus ligt op "ont-moeten" en kennismaken, niet op hulpverlening. Vanuit deze ontmoeting bieden we op vraag ondersteuning aan op vragen die mensen hebben of bij zaken waar ze  op vast lopen: de begeleiders gaan hiervoor aan huis, de activiteitenbus wordt gespreksruimte of brengt de persoon met (een vermoeden van) een beperking naar een plek in de buurt waar het rustig praten is. Zowel de persoon met een beperking als zijn omgeving (gezin, organisatie of dienst) kunnen bij ons terecht.

Voor de buurtorganisaties en –diensten organiseren we minstens 2x per jaar een vormingsaanbod over het omgaan met personen met een beperking en bieden we de mogelijkheid van een “beperking proof scan” met ondersteuning bij het implementeren van aanpassingen zodat de persoon met (een vermoeden van) een beperking in zijn buurt zo veel mogelijk ondersteuning vindt.

Voor vragen: mail naar welkom@devijvervzw.be met vermelding RTH-pilootproject Bus.