Algemene maatregelen

We zijn bezorgd om al onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers en willen de verspreiding van het COVID-19 voorkomen. Daarom nemen we een aantal algemene maatregelen:

Mondmaskers

 • De cliënten die naar de dagbesteding komen of bij hun thuis begeleid worden dragen een mondmasker indien dit haalbaar is. De Vijver voorziet stoffen mondmaskers.
 • Onze medewerkers die contact hebben met cliënten dragen altijd een mondmasker.
 • Bezoekers aan onze huizen of activiteitencentra dragen steeds een mondmasker voor de duurtijd van het bezoek.

Registreren bij bezoek

 • In functie van de “contact tracing” vragen we aan alle bezoekers van gebouwen om steeds te noteren wanneer je in en uit ging.
 • Kom je op bezoek bij een cliënt van De Vijver dan word je gevraagd het volgend document in te vullen en te ondertekenen: Verklaring op eer in het kader van bezoek op kamer of in functie van wandelbezoek

Temperatuurmetingen

 • Kom je op bezoek in onze gebouwen dan vragen we om je koorts te meten en indien deze hoger is dan 37,5 graden kan het bezoek niet doorgaan.
 • Woon je binnen De Vijver of kom je naar één van de activiteitencentra dan zal er meerdere malen per dag je temperatuur worden gemeten en wordt er gecheckt of je symptomen hebt die op een besmetting met COVID-19 kunnen wijzen en starten we de testprocedure op als dit nodig is.

Handhygiëne

 • We vragen aan iedereen een strikte handhygiëne: was meermaals per dag je handen met zeep en maak bij het binnen komen van gebouwen of bij bezoeken gebruik van de handgels die voorzien zijn.

Ziek = quarantaine in De Vijver of thuis

 • Als je bij ons woont en er een (vermoeden) van besmetting met COVID-19 is zal je in kamerquarantaine moeten gaan of kan je verblijven in één van onze quarantainevleugels totdat via testing duidelijk is dat je geen COVID-19 hebt of genezen bent. Medewerkers dragen dan beschermkledij.
 • Word je ziek tijdens een verblijf bij je familie of netwerk dan heb je de keuze: ofwel daar in quarantaine gedurende 3 weken ofwel binnen een quarantaine (kamer of vleugel) in De Vijver.
 • Woon je zelfstandig en ben je ziek dan kan een begeleiding enkel doorgaan in volledige beschermkledij of wordt ze vervangen door een begeleiding op afstand (zie bij de deelwerkingen voor meer detail).

Contactbubbels

Elke deelwerking of combinatie van deelwerkingen (zie ook de aparte pagina’s in de lijst) vormt een aparte contactbubbel. Het is de bedoeling dat je ondersteuning binnen één van deze contactbubbels (of een deelcontactbubbel) blijft. Onze bubbels zijn:

 • Bosuil studio’s
 • Lelie woningen
 • Hoeve woningen, Drakenhof en het activiteitencentrum op de Mortselsesteenweg
 • Tyrolerhof en het activiteitencentrum van de Vunder
 • Activiteitencentrum Zonnebloemen en het begeleid werk dat door deze medewerkers wordt opgevolgd
 • Appartementen en studio’s in het Hoekhuis en Rijhuis en op Bosuil 118 en Bosuil 125
 • Mobiele en ambulante begeleiders die werken in het gebouw van de Stapsteen
 • Mobiele en ambulante begeleiders die werken in het gebouw van de Vunder

Alle medewerkers zijn vast verbonden aan 1 bubbel. Als ze door omstandigheden cliënten begeleiden van een andere bubbel doen ze dit in volledige beschermkledij.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies Raadpleeg hier ons privacy beleid.. Ik ga akkoord